Archive

All posts tagged zastawka

29 listopada 2018

Czym są choroby zastawek serca? |, , , ,

W sercu znajdują się cztery rodzaje zastawek, które odpowiadają za kontrolowanie przepływu krwi i zapobiegają jej cofaniu się. Krew przepływa z przedsionków do komór przez zastawki przedsionkowo-komorowe: zastawkę dwudzielną (mitralną) i trójdzielną. Kiedy komory serca są wypełnione, zastawki przedsionkowo-komorowe są zamknięte, by uniemożliwić cofanie się krwi w czasie skurczu komór. Gdy komory kurczą się, otwierają …

Read more

Kardiolog Kraków © 2016 kardio-med.pl.