Kiedy wykonuje się badanie echokardiograficzne?

Zainteresowanych wykonaniem badań echokardiograficznych zapraszamy do Kardio-Med. Echokardiografia (echo serca) w Kardio-Med Kraków przeprowadzana jest przez specjalistów kardiologii z renomowanej kliniki kardiologii Collegium Medicum UJ, na nowym aparacie Echokardiograficznym firmy Philips Affiniti, używanym na oddziałach klinicznych do przeprowadzania najczulszych badań. Zapraszamy.

  1. Echokardiografia przezklatkowa jest wykonywana w celu:

– Znalezienia przyczyny nieprawidłowych zjawisk akustycznych w sercu (np. szmerów lub klików), powiększenia sylwetki serca, niewyjaśnionych bólów w klatce piersiowej, duszności, nieregularnego rytmu serca.

– Sprawdzenia grubości i ruchomości ściany serca.

– Obejrzenia zastawek i sprawdzenie ich funkcjonowania.

– Sprawdzenia funkcjonowania sztucznej zastawki.

– Określenia wymiarów i kształtu jam serca.

– Sprawdzenie zdolności jam serca do pompowania krwi (wydajności serca). Podczas echokardiografii lekarz może obliczyć ilość krwi pompowanej przez serce podczas każdego skurczu (tzw. frakcja wyrzutowa). Frakcja wyrzutowa może być niska w przypadku niewydolności serca.

– Wykrycia choroby, która wpływa na mięsień sercowy i jego kurczliwość, na przykład kardiomiopatii.

– Wykrycia zakrzepów krwi lub guzów wewnątrz serca.

– Wykrycia wrodzonych wad serca lub sprawdzenia skuteczności przebytej operacji kardiochirurgicznej.

– Sprawdzenia funkcjonowania serca po przebytym zawale.

– Zidentyfikowania dokładnej przyczyny niewydolności serca.

– Wykrycia obecności płynu wokół serca (płyn w osierdziu).

– Wykrycia pogrubienia blaszek osierdzia.

 

  1. Echokardiografia obciążeniowa jest wykonywana w celu:

– Wykrycia zmniejszonego dopływu krwi do mięśnia sercowego (niedokrwienia). Zwykle ten stan jest bardziej widoczny po obciążeniu serca pod wpływem ćwiczeń lub leków.

  1. Echokardiografię dopplerowską można wykonać podczas echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej lub obciążeniowej, w celu:

– Pomiaru prędkości, z jaką krew przemieszcza się w obrębie serca.

– Pomiaru ciśnienia krwi i prędkości, z jaką krew przemieszcza się przez zastawki serca.

 

  1. Echokardiografia przezprzełykowa może być wykonana w celu:

– Monitorowania funkcji serca podczas operacji.

– Sprawdzenia funkcji sztucznej zastawki.

– Wykrycia nieprawidłowych mas lub zakrzepów w lewym przedsionku serca.

– Zidentyfikowania nieprawidłowych przepływów krwi między jamami serca (tzw. przecieki).

– Wykrycia zapalenia wsierdzia.

– Przeprowadzania cewnikowania serca pod kontrolą wzroku.

– Wykrycia rozwarstwienia aorty.

 

Kardiolog Kraków © 2016 kardio-med.pl.